×

แอร์เอเชีย 9 เดือน รายได้โต 3% แต่ขาดทุน 733.5 ล้านบาท ปรับลดเป้าผู้โดยสารเหลือ 22.5 ล้านคน

12.11.2019
  • LOADING...
AirAsia

แม้สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 มีจำนวน 29.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน มีจำนวน 9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7% โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออก ซึ่งนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้มีอัตราเติบโตสูงสุดที่ 23% ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเติบโต 17%

 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีจำนวนผู้โดยสารรวมในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 5.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ตัวเลขนี้กลับไม่ได้ทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้น 55% บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ที่ประกอบธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชียดีขึ้นเลย

 

AAV รายงานผลประกอบการในไตรมาส 3/2562 มีรายได้รวม 9,661.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ทำได้ 9,307.0 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 10,143.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% ส่งผลให้ไตรมาสนี้มีตัวเลขขาดทุน 416.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 

“แม้จะเห็นการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย แต่ยังถูกกดดันจากการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม” AAV ระบุในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ 

 

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562  มีรายได้รวม 31,219.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 142.2 ล้านบาท ลดลง 114% ส่งผลให้มีการขาดทุนสิทธิ 401.9 ล้านบาท แต่เมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วคิดเป็นตัวเลขขาดทุน 733.5 ล้านบาท ลดลง 16%

 

ด้านผลประกอบการของสายการบินไทยแอร์เอเชียในไตรมาส 3 มีรายได้เพิ่มขึ้น 4% รวมทั้งสิ้น 9,661.4 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3% มาอยู่ที่ 5.3 ล้านคน เป็นผลมาจากการฟื้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน และราคาค่าโดยสารเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% อยู่ที่ 1,457 บาทต่อคน ส่วนใหญ่เป็นการปรับราคาค่าโดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 80.1 ล้านบาท พลิกจากกำไรจำนวน 104.3 ล้านบาท ที่ทำได้ในไตรมาส 3 ปี 2561 

 

งวด 9 เดือน มีรายได้ 31,218.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% มีค่าใช้จ่ายรวม 31,365.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยค่าน้ำมันค่อนข้างใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลง 7% แต่ก็มีการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาพรวมมีตัวเลขขาดทุนรวม 736.9 ล้านบาท 

 

สำหรับในไตรมาส 4 ไทยแอร์เอเชียได้ปรับแผนเส้นทางบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการเดินทางมากที่สุด รวมถึงเปิดเส้นทางบินใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่พาราณสี ประเทศอินเดีย และเชียงราย สู่หางโจว ประเทศจีน เพิ่มความถี่ในเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ชัยปุระ ประเทศอินเดีย และกรุงเทพฯ สู่น่าน 

 

นอกจากนี้ยังได้วางกลยุทธ์การเติบโตโดยรุกฐานลูกค้าในตลาดอินเดียและอินโด จีน มาเสริมทัพตลาดในประเทศและจีน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในปีนี้ได้ปรับลดเป้าหมายผู้โดยสายเหลือ 22.5 ล้านคน จากเดิม 23.2 ล้านคน แต่ยังคงอัตราขนส่งผู้โดยสารที่อัตรา 86%

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising