×

ผลสำรวจชี้ คนไทยมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2018
  • LOADING...

เอไอเอ ประเทศไทย ได้เผยผลการสำรวจ ดัชนีเอไอเอ เฮลธ์ตี้ ลิฟวิ่ง อินเด็กซ์ ประจำปี 2561 ซึ่งนับเป็นการสำรวจครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นสำรวจแนวโน้มด้านสุขภาพ แรงจูงใจ และความกังวลในเรื่องสุขภาพของบุคคลและชุมชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ปัจจุบันคนไทยพอใจในสุขภาพของตนเองน้อยลง แม้จะมีพฤติกรรมด้านสุขภาพดีขึ้น

 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้เวลาในการออกกำลังกายโดยเฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 3.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี 2559 แต่ระดับความพึงพอใจในสุขภาพลดเหลือเพียง 82% จาก 86% ในปี 2559

 

 

ด้านความต่อเนื่องของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่า 52% ของผู้ที่เคยควบคุมอาหาร ยังคงทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และ 55% ของผู้ที่เคยเข้ายิมหรือฟิตเนส ยังคงทำต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 73% มองว่าอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น แม้จะมี 38% ที่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแต่เลิกใช้แล้ว

 

 

ในขณะที่เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่กวนใจคนไทยไม่น้อย โดย 36% กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาโรคร้ายแรง และเมื่อให้ประเมินค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะต้องรับผิดชอบกรณีเป็นโรคมะเร็ง กว่า 51% คาดว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะทางการเงินของพวกเขา

 

 

แม้ผลสำรวจนี้จะบ่งบอกได้ว่าคนไทยตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่หลายคนก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สุขภาพของตนดีขึ้น เอไอเอจึงขอเป็นผู้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชูโรงอย่าง ‘เอไอเอ ไวทัลลิตี้’ (AIA Vitality) โครงการสุขภาพแนวใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ งานวิ่งมาราธอน กิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นต้น

 

สำหรับการส่งเสริมสุขภาพระดับองค์กร เอไอเอก็มีโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ซึ่งเป็นโครงการสำรวจสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างจริงจัง ตลอดจนช่วยให้บริษัทเหล่านั้นมีข้อมูลเชิงลึก และพัฒนากลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลให้แก่ ‘องค์กรสุขภาพเป็นเลิศ’ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ติดตามโครงการนี้ได้ที่นี่ 

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือ AIA Sharing A Life Charity Run กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน 11 จุดทั่วประเทศ ในวันที่ 8 กันยายนนี้ เอไอเออยากเชิญชวนให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในระยะยาว ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม AIA Sharing A Life Charity Run ได้ที่ campaigns.aia.co.th/sharingalife

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising