×

Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality

24 พฤศจิกายน 2018

ที่สุดขององค์กรสุขภาพดีกับโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality

จากพฤติกรรมของคนวัยทำงานที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ทำงาน ดังนั้นสภาพแวดล้อม รวมถึงการซัพพอร์ตขององค์กรมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของพนักงาน AIA จึงชวนหลายๆ องค์กรเข้าร่วมโครงการ ‘Thailand's Healthiest Workplace by AIA Vitality’ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆ องค์กรหันมาใส่ใจสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้...
18 กรกฎาคม 2018

ผลสำรวจชี้ คนไทยมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น [Advertorial]

เอไอเอ ประเทศไทย ได้เผยผลการสำรวจ ดัชนีเอไอเอ เฮลธ์ตี้ ลิฟวิ่ง อินเด็กซ์ ประจำปี 2561 ซึ่งนับเป็นการสำรวจครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นสำรวจแนวโน้มด้านสุขภาพ แรงจูงใจ และความกังวลในเรื่องสุขภาพของบุคคลและชุมชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ปัจจุบันคนไทยพอใจในสุขภาพของตนเองน้อยลง แม้จะมีพฤติกรรมด้านสุขภาพดีขึ้น   โดยผู้ตอบแบบสอบถามไ...
18 มิถุนายน 2018

ร่วมค้นหาองค์กรสุขภาพดี กับโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality [Advertorial]

จะใช้เวลาหลังเลิกงานไปบนท้องถนนอันแสนวุ่นวายทำไมกัน เมื่อออฟฟิศมีฟิตเนสและลู่วิ่งบนตึกอย่างบริษัท AIA ที่ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน บวกกับการจัดโปรแกรม Thailand's Healthiest Workplace by AIA Vitality ที่ชวนพนักงานให้ออกกำลังกายมากขึ้นมาอย่างยาวนาน AIA จึงอยากชวนหลายๆ องค์กรมาร่วมปรับสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนรักในการออกกำลังกายเช่นเดียวกัน   ...
14 มิถุนายน 2018

สุขภาพแข็งแรงยกออฟฟิศกับโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality [Advertorial]

การทำงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ออฟฟิศนั้นใช้เวลาไปกับการทำงานประมาณ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งหมายความว่าเราใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทำงานแทบทั้งสิ้น   พฤติกรรมการทำงานในแต่ละวันก็เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโ...

Close Advertising