×

กมธ.ควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฯ มีมติตั้ง ‘นายอาร์ม’ เป็นที่ปรึกษาคณะ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา-แนะนำ

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2024
  • LOADING...
นายอาร์ม

วานนี้ (3 พฤษภาคม) เพจเฟซบุ๊ก ‘นายอาร์ม’ โพสต์ภาพเอกสารหนังสือราชการ พร้อมข้อความ กรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

โดยรายละเอียดของหนังสือ ระบุว่า “ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

“เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เพิ่มเติม)

 

“ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 

“เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน ความเห็นและสรุปประเด็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ

 

“ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป”

 

สำหรับ ธนานนท์ หรือ นายอาร์ม เป็นนักโปรแกรมเมอร์ชาวไทยที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ให้ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ เพจเฟซบุ๊ก ‘นายอาร์ม’ และ YouTube ‘9arm’

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising