×

มากกว่าเงินทุน! สานฝันธุรกิจเพื่อสังคมกับ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

03.03.2024
  • LOADING...
Accelerate Impact with PRUKSA

ในยุคสมัยที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจไม่ได้เผชิญเพียงความท้าทายด้านการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อโลก

 

โครงการ Accelerate เปรียบเสมือนกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

 

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 เป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม โดยบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้นำเสนอไอเดียและต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย

 

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

  1. การส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี
  2. การลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน
  3. การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และยังมีโอกาสรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือเงินลงทุนจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดพัฒนาหรือขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 

“ขณะนี้โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ได้เข้าสู่ช่วงของการบ่มเพาะ เพื่อให้แต่ละทีมมีความพร้อมทางธุรกิจมากขึ้น โดยเราได้จัดเวิร์กช็อปเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจต่างๆ มาให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการดำเนินธุรกิจ การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ การวัดผลทางธุรกิจ รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน” อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าว

 

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 มีทีมผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ผ่านการคัดเลือกในซีซันนี้ 4 ทีม ได้แก่

 

– ทีมแล็บมูฟ (Labmove) ให้บริการเจาะเลือดถึงที่พักโดยนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ไม่จำเป็นต้องรอคิวเป็นเวลานาน และช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาล

 

– ทีมแอ็กนอสเฮลท์ (Agnos Health) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์โรคและประเมินความเสี่ยง ช่วยลดภาระของแพทย์ในกรณีที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย และลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล

 

– ทีมฟาร์มแคร์ (PHARMCARE) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม PHARMCARE ตัวช่วยอัจฉริยะที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงร้านขายยาที่มีคุณภาพ สามารถเช็กสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น

 

– ทีมวงศ์ไผ่ (WONGPHAI) ธุรกิจที่ช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการจัดการกับเศษไผ่เหลือทิ้ง และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการผลิต KN Biochar จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

 

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง ‘ระบบนิเวศ’ ที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งพฤกษาเองก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน โดยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับธุรกิจเพื่อสังคมและพันธมิตรต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising