×

แรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน อยู่กลุ่มไหน?​

28.05.2020
  • LOADING...

มาตรการที่ใช้ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้บางกิจการหยุดชะงัก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ส่งผลให้พนักงานถูกพักงาน บางส่วนถูกเลิกจ้าง แต่ปีนี้สภาพัฒน์ระบุว่า มีความเสี่ยงที่คนไทยจะตกงานถึง 8.4 ล้านคน จะอยู่ในกลุ่มไหนบ้าง? 

 

ปี 2563 แรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน อยู่กลุ่มไหน?​

  • ภาคท่องเที่ยว เสี่ยงตกงาน 2.5 ล้านคน 
  • ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เสี่ยงตกงาน 1.5 ล้านคน 
  • ภาคบริการอื่นที่ไม่ใช่ท่องเที่ยว เสี่ยงตกงาน 4.4 ล้านคน

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising