×

61 ส.ส. ภูมิใจไทยส่งหนังสือถึงนายกฯ ชี้มีประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการ ‘เราชนะ’ หลังพบ 2.5 ล้านคนยังใช้โทรศัพท์แบบอะนาล็อก

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2021
  • LOADING...
61 ส.ส. ภูมิใจไทยส่งหนังสือถึงนายกฯ ชี้มีประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการ ‘เราชนะ’ หลังพบ 2.5 ล้านคนยังใช้โทรศัพท์แบบอะนาล็อก

วันนี้ (20 มกราคม) ที่รัฐสภา ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.ของพรรค แถลงกรณีขอให้ดำเนินการโครงการเราชนะให้ครอบคลุมทั่วถึงถ้วนหน้าต่อประชาชนผู้รับสิทธิ์ 

 

ศุภชัยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท 

 

อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวของรัฐบาลแม้เป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ แต่การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์กลับมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนที่ต้องผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งพรรคได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าปัจจุบันยังมีผู้ใช้โทรศัพท์แบบอะนาล็อกจำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลต้องไม่ปล่อยปละละเลยกลุ่มคนจำนวนนี้ พรรคจึงจะส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ลงนามโดย ส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน เพื่อขอให้ไม่ละเลยเพิกเฉย และควรรีบเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด้วน เพื่อให้โครงการนี้มีความเสมอภาค เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories