×

ประธาน สนช. ชี้ ผลงานปี 60 ผ่าน กม. กว่า 300 ฉบับ ยืนยันมีคุณภาพ เป็นไปตามหลักนิติรัฐ

01.01.2018
  • LOADING...

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยถึงการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในรอบปี 2560 ว่ามีการผ่านกฎหมายเป็นจำนวนมากถึงเกือบ 300 ฉบับ ซึ่ง สนช. ไม่ได้มุ่งเน้นที่ปริมาณของกฎหมาย แต่ยังคำนึงถึงคุณภาพของกฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม ซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการพิจารณา 3 วาระรวด แต่มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเพียงกฎหมายไม่กี่ฉบับที่ต้องดำเนินการด้วยความเร่งรีบเท่านั้นที่ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการและมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน จะเห็นได้จากร่างกฎหมายบางฉบับก็ยังคงดำเนินการอยู่ เพราะต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นให้ถี่ถ้วน ขณะที่กฎหมายบางฉบับที่ก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ทาง สนช. ก็ได้ดำเนินการโดยไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับกฎหมายบางฉบับที่มีสมาชิกอภิปรายในที่ประชุม สนช. เป็นจำนวนน้อยนั้นก็เนื่องจากกฎหมายมีการร่างมาเป็นอย่างดี เนื้อหาไม่กระทบกับความขัดแย้งของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกัน ทางคณะกรรมาธิการก็ได้มีการตรวจสอบถ้อยคำเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ

 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกฎหมายบางฉบับที่ สนช. ให้ความสนใจและอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการแก้ไขถ้อยคำมากถึง 130 มาตรา

 

รวมถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่คณะกรรมาธิการอาจมีเวลาตรวจสอบไม่ถึง 60 วัน ซึ่งไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการอภิปรายภายในที่ประชุมใหญ่ สนช. ค่อนข้างมาก ซึ่งมองว่าการแก้ไขถ้อยคำในกฎหมายจะมากหรือน้อยไม่สำคัญ แต่ต้องดูว่าเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบและประชาชนให้ความสนใจหรือไม่

 

สำหรับภาพลักษณ์การทำงานของ สนช. ซึ่งมองว่าเป็นพวกเดียวกับแม่น้ำ 5 สายและผ่านร่างกฎหมายตามใบสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นั้น ผู้ที่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นแม่น้ำ 5 สายก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้ว เช่นเดียวกับระบบรัฐสภา ซึ่งมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเสียงข้างมาก หรือพรรครัฐบาลพรรคเดียว สมาชิกก็ต้องฟังคำสั่งจากทางพรรคอยู่แล้ว ซึ่งการทำงานของ คสช. ก็มีนโยบายและทิศทางชัดเจนที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปโดยมีหลักนิติรัฐ นิติธรรม ทาง สนช. จึงได้ทำการพิจารณากฎหมายให้เป็นไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ นอกจากว่าจะมีผู้แทนของ คสช. อยู่ในคณะกรรมาธิการ ซึ่งหากการออกกฎหมายไม่ขัดกับหลักยุติธรรม ไม่ละเมิดสิทธิ์ ก็เป็นไปตามนั้น

.

ส่วนภารกิจของ สนช. ในปี 2561 นั้น ยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงกฎหมายอื่นที่ต้องให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด อาทิ กฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการส่งเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.

.

ทั้งนี้หากนับตามโรดแมปแล้ว ในปี 2561 จะเป็นปีสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของ สนช. ซึ่งจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติยังคงเดินหน้าจัดทำกฎหมายต่อไป และยืนยันว่าจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายเพื่อให้โรดแมป ต้องเลื่อนออกไป เพราะการคว่ำร่างกฎหมายต้องใช้เสียงของสมาชิกถึง 2 ใน 3 ต้องมีการล็อบบี้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญาณใดๆ หากมีการล็อบบี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คงรอดหูรอดตาไปไม่ได้ แต่จะมีปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาหรือไม่นั้น ตัวเองไม่สามารถตอบได้

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories