×

‘4 ฟู้ดเดลิเวอรี’ ยอมหั่นค่า GP ลง 5% ช่วยธุรกิจร้านอาหารฝ่าวิกฤตโควิด-19

28.05.2021
  • LOADING...
ฟู้ดเดลิเวอรี

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, LINE MAN, Gojek, Foodpanda และ Robinhood เข้าร่วมหารือผ่านการประชุมทางออนไลน์ ขอความร่วมมือลดค่า Gross Profit (GP) ที่มีการเรียกเก็บในอัตราสูง 30-35% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SMEs) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติ จำเป็นต้องพึ่งพาการให้บริการผ่านบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) มากขึ้น ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง 

 

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 5 ราย ได้ให้ความร่วมมือในการลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลด 100 ออร์เดอร์แรกต่อร้านค้า

 

  1. Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน

 

  1. LINE MAN ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า

 

  1. Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-27 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2564

 

  1. Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชันให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

 

นอกจากนี้ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มบางรายไม่เรียกเก็บค่า GP สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ส่งอาหารเอง หรือให้มารับอาหารที่ร้านค้า

 

สมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม 

 

ดังนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารพบว่าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) มีการเรียกเก็บค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด และสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โทร. 0 2199 5444 หรือทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th


พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising