×

ส่อง 3 สูตร คำนวณเก้าอี้ ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ ในร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง

06.07.2022
  • LOADING...
คำนวณเก้าอี้ ส.ส.

วันนี้ (6 กรกฎาคม) ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ในวาระ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาแบบรายมาตรา หนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงในช่วงที่ผ่านมาคือ สูตรการคำนวณคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือที่เรียกว่า ‘ปาร์ตี้ลิสต์’ ซึ่งหลายฝ่ายมีการเสนอแก้ไขในหลากหลายรูปแบบ เช่น การหารด้วยจำนวน ส.ส. 500 คนทั้งสภา หรือหารด้วยจำนวน ส.ส. 100 คน เฉพาะส่วนของบัญชีรายชื่อเท่านั้น 

 

THE STANDARD สรุปสูตรคำนวณคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่มีการเสนอในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 

สูตร คำนวณเก้าอี้ ส.ส.

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising