×

ประยุทธ์ เดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี และกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครั้งแรกที่ปูซาน 24-27 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2019
  • LOADING...
2019 ASEAN-ROK Commemorative Summit

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (2019 ASEAN-ROK Commemorative Summit) และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 (1st Mekong-ROK Summit) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมระดับผู้นำ ระหว่างผู้นำอาเซียนกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียน และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นประธานร่วมของการประชุมสุดยอดฯ ดังกล่าว โดยการประชุมสุดยอดฯ ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

1. การประชุมเต็มคณะ โดยมี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 หัวข้อ ASEAN-ROK 30&30 โดยจะทบทวนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และการกำหนดทิศทางในอีก 30 ปีข้างหน้า และช่วงที่ 2 หัวข้อ Enhancing Connectivity toward Prosperity and Sustainability โดยจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืน

 

2. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการในช่วงอาหารกลางวัน (Lunch Retreat) โดยจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจและมีความห่วงกังวลร่วมกัน 

 

การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 (1st Mekong-ROK Summit) เป็นความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK) โดยเป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศคือ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, ไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน 

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จะเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Special Exhibition on Biodiversity Cooperation between Mekong Countries and Korea) ด้วย

 

ในโอกาสนี้สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมดังกล่าวในลักษณะนิทรรศการ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมที่สำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

 

  1. โครงการ Busan Eco-Delta Smart City 
  2. การประชุม ASEAN-ROK CEO Summit 
  3. การประชุม 2019 ASEAN-ROK Culture Innovation Summit
  4. งาน ASEAN-ROK Innovation Showcase 2019 
  5. การประชุม ASEAN-ROK Startup Summit 

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จะพบหารือทวิภาคีกับ มุนแจอิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

 

สำหรับกำหนดการที่สำคัญของ พล.อ. ประยุทธ์ มีดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. พล.อ. ประยุทธ์ และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิมเฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เวลา 16.10 น. โดยเวลา 17.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จะเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City จากนั้นเวลา 19.15 น. เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า พล.อ. ประยุทธ์พบหารือทวิภาคีกับมุนแจอิน และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ASEAN-ROK CEO Summit โดยจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดี 

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จะเข้าร่วมการประชุม 2019 ASEAN-ROK Culture Innovation Summit จากนั้นช่วงบ่ายก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ASEAN-ROK Smart City Fair พอในช่วงค่ำ พล.อ. ประยุทธ์ และภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรอง ASEAN-ROK Welcoming Dinner

 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า พล.อ. ประยุทธ์เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ASEAN-ROK Commemorative Summit จากนั้นก็จะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ASEAN-ROK Startup Summit และเยี่ยมชมงาน ASEAN-ROK Innovation Showcase 2019 โดยในช่วงเที่ยง พล.อ. ประยุทธ์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการในช่วงอาหารกลางวัน (Lunch Retreat) 

 

โดยช่วงบ่าย พล.อ. ประยุทธ์ และ มุนแจอิน จะแถลงข่าวร่วมผลการประชุม ASEAN-ROK Commemorative Summit ซึ่งในช่วงค่ำ พล.อ. ประยุทธ์ และภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Mekong-ROK Welcoming Dinner

 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า พล.อ. ประยุทธ์ จะเข้าร่วมการประชุม Mekong-ROK Commemorative Summit แล้วก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Special Exhibition on Biodiversity Cooperation between Mekong Countries and Korea) จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ และ มุนแจอิน แถลงข่าวร่วมผลการประชุม Mekong-ROK Commemorative Summit

 

หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ พล.อ. ประยุทธ์ มีกำหนดการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติคิมเฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เวลา 14.00 น. ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) เวลา 18.30 น.

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising