×

ครบ 1 เดือนปิดแคมป์คนงานสกัดโควิด กรมการจัดหางาน เผยทำข้าวกล่องแจก 1.25 ล้านกล่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2021
  • LOADING...
แคมป์คนงาน

วันนี้ (27 กรกฎาคม) จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม 2564 

 

กรมการจัดหางานได้รับมอบหมายจาก สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ติดตามช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างด้านอาหารอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารพร้อมมอบอาหารให้แก่แรงงานแคมป์ก่อสร้างย่านจตุจักรที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด และเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารพร้อมมอบอาหารแก่แรงงานต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างที่มีคำสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร ย่านจตุจักร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

 

โดยแคมป์ที่มาตรวจเยี่ยมในวันนี้เป็นแคมป์ของบริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีแรงงานในแคมป์จำนวน 130 คน ซึ่งในแคมป์นี้แรงงานทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100%

 

“นับตั้งแต่วันที่ 12-27 กรกฎาคม 2564 กรมการจัดหางานได้สนับสนุนค่าอาหารวันละ 1 มื้อ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าวด้านอาหาร สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รวบรวมอาหารและนำส่งแคมป์คนงานในพื้นที่รับผิดชอบ”

 

ส่วนปริมณฑลมอบหมายสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ดูแลในพื้นที่ของตน ซึ่งที่ผ่านมาการแจกจ่ายข้าวกล่องเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่เสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจัดทำข้าวกล่องทั้งสิ้น 1,250,000 กล่อง แบ่งแจกจ่ายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 750,000 กล่อง และปริมณฑล จำนวน 500,000 กล่อง

 

การดำเนินการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แรงงานในแคมป์แล้ว ยังช่วยให้ชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สมาคมภัตตาคารไทย และผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณแคมป์งานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมีรายได้จากการสั่งซื้ออาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่แรงงานในแคมป์ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising