×

วิโรจน์ ลงพื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ชี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ล้มเหลว หวัง กทม. ถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ทิ้งผู้คน

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2022
  • LOADING...
วิโรจน์ ลงพื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ชี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ล้มเหลว หวัง กทม. ถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ทิ้งผู้คน

วันนี้ (2 เมษายน) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เบอร์ 1 พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยกลุ่ม ‘นิสิตจุฬาฯ พิทักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม’ เดินทางไปยังศาลเจ้าแม่น้ำทับทิม สะพานเหลือง ในเวลา 09.00 น. เพื่อพูดคุยสอบถามและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีการไล่ที่ประชาชนและพยายามย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมไปไว้ที่สถานที่ใหม่

 

บริบททางประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง เป็นศาลเจ้าที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยชุมชนชาวจีนอพยพที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่อย่างร่วมสมัยผ่านกาลเวลา เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่เป็นย่านธุรกิจ ทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายศาลดั้งเดิม ที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางจิตใจ โดยในกรณีนี้ วิโรจน์ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวว่า การพัฒนาเมืองต้องคำนึงถึงหัวใจและจิตวิญญาณของชุมชนด้วย ไม่ใช่เพียงตอบสนองผลประโยชน์ของทุนใหญ่

 

นอกจากนี้นิสิตจุฬาฯ กลุ่มพิทักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ มีการพูดคุยกับชุมชนน้อยมาก อีกทั้งยังเป็นการพูดคุยในช่วงท้ายของการพัฒนาที่ดินเท่านั้น ซึ่งมีการไล่ที่ประชาชนไปแล้ว โดยประชาชนมีความต้องการอนุรักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิมไว้บริเวณเดิม พร้อมอธิบายว่าศาลใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมาไม่มีความเกี่ยวข้องและยึดโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการก่อสร้างของช่างจีนโบราณก็สูญหายไปด้วย

 

วิโรจน์ได้สรุปบทเรียนในครั้งนี้ว่า การพัฒนาที่ดินต้องไม่ละทิ้งรากเหง้าและบริบทของชุมชนและพื้นที่ โดยยกตัวอย่างบทเรียนการพัฒนาเมืองที่ล้มเหลวในอดีต เช่น ป้อมมหากาฬ ที่ปลายทางของการพัฒนากลายเป็นเพียงสนามหญ้าที่แทบไม่มีการใช้งาน และไม่ได้ยึดโยงกับประวัติศาสตร์และผู้คนเลย วิโรจน์เชื่อว่าในอนาคตการพัฒนาเมืองต้องคำนึงถึงผู้คน เน้นการพูดคุย และคำนึงถึงคุณค่าในอดีตที่จำเป็นต้องรักษาเอาไว้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในหลายเมืองทั่วประทศ มีมากมายที่สามารถนำเอาสถาปัตยกรรม อาคารดั้งเดิม มาปรับปรุงพัฒนา โดยคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าของชุมชนเอาไว้ และก็เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยในขณะเดียวกัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising