×

วิโรจน์ชื่นชมชัชชาติ ยกคำสั่ง คสช. อ้างอิงประชุมเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมร่วมมือทำงานเพื่อหาทางออก

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2022
  • LOADING...
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วันนี้ (27 ตุลาคม) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียววานนี้ (26 ตุลาคม) ชื่นชมและขอบคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร ที่หยิบยกเอาคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2562 มาอ้างอิงในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภา กทม. ที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 28

 

ส่วนตัวมีความเห็นว่า คำสั่ง คสช. ที่ 3/2562 หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่าอำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

วิโรจน์กล่าวต่อไปว่า ในทางปฏิบัติ แค่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือตรงให้ผู้ว่าฯ กทม. จากนั้นผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เองโดยไม่ต้องผ่านสภา กทม. ก็ได้ แต่ชัชชาติเลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้สมาชิกสภา กทม. ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

“จากกรณีที่เมื่อวานนี้ สภา กทม. ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้น ผมคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯ กทม. และคณะกรรมการ ตามมาตรา 44 แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา กทม. นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว” วิโรจน์กล่าว

 

วิโรจน์ยังกล่าวต่ออีกว่า คณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯ กทม. เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้หากจำกันได้ ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นความตั้งใจที่ตนพยายามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนและการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้

 

หลังจากนี้ต้องเร่งหารือว่าจะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญ สภา กทม. รวมถึงกลไกสาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น และตนขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องคนกรุงเทพฯ ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising