×

ถ้าประยุทธ์หลุดเก้าอี้ วาระ 8 ปี 24 สิงหา ใครบ้างได้ลุ้นเป็นนายกฯ คนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
16.08.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี หากนับการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังการรัฐประหารตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557

 

ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ บัญญัติประเด็นนี้ไว้ว่า ‘นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่’

 

ส่งผลให้มีข้อถกเถียงเรื่องการนับระยะเวลาการดำรงแหน่งในหลายทิศทางเช่นกัน เช่น นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อปี 2560 หรือนับตั้งเเต่เข้าดำรงตำแหน่งหลังการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งเวลานี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด

 

ทำให้ในวันพรุ่งนี้ (17 สิงหาคม) เกิดความเคลื่อนไหวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่จะร่วมลงชื่อยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

 

ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญมีการตีความว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพ้นจากตำแหน่ง อันเนื่องมาจากดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้น อีกคำถามที่หลายคนสงสัยคือ ชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ที่จะทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปคือใคร 

 

THE STANDARD ชวนสำรวจรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีจากพรรคการเมือง ที่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2565 กำหนดไว้ว่า บุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ 25 คน

 

นอกจากนี้การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ 50 คน

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising