×

เมื่อรัฐต้องกู้เงินเพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เงินมาจากไหน?

25.01.2021
  • LOADING...
เมื่อรัฐต้องกู้เงินเพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เงินมาจากไหน?

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังต้องออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต้องหาทางระดมเงินทุนเพื่อเอามาใช้จ่าย แต่เงินเหล่านี้มาจากไหน และตอนนี้ใช้กับเศรษฐกิจไทยไปแค่ไหนแล้ว

 

รัฐบาลกู้เงิน มาจากไหน infographic

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories