×

หุ้นวอริกซ์ สปอร์ต เข้าซื้อขายตลาด mai วันแรก ‘พุ่งแรง’ เปิดตลาดบวก 27.80% จากราคา IPO

21.12.2022
  • LOADING...

หุ้น บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต หรือ หุ้น WARRIX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (21 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 8.05 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท หรือ 27.80% หรือจากราคาจองซื้อที่ 6.30 บาท โดยในช่วง 20 นาทีแรกของการซื้อราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 8.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท หรือ 30.20%

 

บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ‘วอริกซ์’ และอุปกรณ์กีฬา ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สินค้าเสื้อผ้าของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้า Licensed Product และสินค้า Non-Licensed Product 

 

โดย WARRIX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่าระดมทุน 1,134 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,780 ล้านบาท 

 

WARRIX มีทุนชำระหลังเสนอขาย 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 135 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 27 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 18 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,134 ล้านบาท

 

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) จากช่วงราคา 6.10-6.30 บาทต่อหุ้น โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 

 

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงานบริเวณถนนพระราม 9 ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 

WARRIX มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มวิศัลย์ ถือหุ้น 64.32%


บทความที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising