×

วลัยพร รัตนเศรษฐ รายงานตัวเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ หลังชัยวุฒิทิ้งเก้าอี้ ส.ส. เหลือแค่รัฐมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2022
  • LOADING...
วลัยพร รัตนเศรษฐ

วันนี้ (1 ธันวาคม) วลัยพร รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

โดยวลัยพรได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของชัยวุฒิสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

ประกอบกับ เดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 28 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising