×

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์-ฟังธรรม วัดอรุณฯ ในวันอาสาฬหบูชา

โดย THE STANDARD TEAM
02.08.2023
  • LOADING...

วันนี้ (1 สิงหาคม) ที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร พุทธศาสนิกชนต่างเดินมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์ และร่วมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันอาสาฬหบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

 

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้

 

เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุ หรือ ดวงตาเห็นธรรม จึงขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

สำหรับวันอาสาฬหบูชาเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2501 โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา

 


อ้างอิง:

  •  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising