×

TCDC พื้นที่แห่งความสร้างสรรค์

โดย
16.06.2017
  • LOADING...

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC กลับมาเปิดบริการอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ย่านเจริญกรุง พร้อมทั้งขยายพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชั้น อัดแน่นด้วยพื้นที่การทำงาน พื้นที่การเติมความรู้ และพื้นที่บ่มเพาะความคิด ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดทุกไอเดียสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising