×

นายกฯ พร้อม ครม. ลงพื้นที่ดูสถานการณ์ภัยแล้งสุรินทร์-บุรีรัมย์ พร้อมเผยแผนบรรเทาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

19.08.2019
  • LOADING...
วราวุธ ศิลปอาชา

วันนี้ (19 ส.ค.) วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนชาวสุรินทร์ที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะพี่น้องชาวสุรินทร์ โดยพูดภาษาอีสานว่า “ฮักคักๆ” และกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับทราบปัญหาและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน 

 

โดยทางรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ และขอให้ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาเรื่องน้ำ กำลังเร่งหาทางแก้ไขอย่างเต็มที่ มีการเตรียมเครื่องทำฝนหลวงไว้ถึง 4,000 เที่ยวบิน เพื่อเติมเต็มน้ำในพื้นที่ และมีมาตรการระยะสั้นในการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องยางพารา ปาล์ม ที่จะต้องดูแล ทั้งที่สถานการณ์ราคาตลาดโลกก็ไม่ดีนัก จึงขอให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปริมาณน้ำ รวมถึงปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เร่งจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร ทั้งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

 

โดยกรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่ 8 คัน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง ซึ่งมีปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดจำนวน 1,201,000 ลิตร และมีแผนดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในปี 2562 จำนวน 17 แห่ง ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้สูบน้ำจัดหาน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 709,800 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการแจกจ่ายน้ำ 120,000 ลิตร และมีแผนดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่บุรีรัมย์ในปี 2562 จำนวน 6 แห่ง และปี 2563 จำนวน 5 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาภัยแล้งในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 

นอกจากนี้ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย บริเวณวัดหนองบัว 1 บ่อ บ้านพักโรงพยาบาลสุรินทร์ 3 บ่อ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 1 บ่อ สถานีผลิตน้ำประปาจังหวัดสุรินทร์ 2 บ่อ ในพื้นที่บุรีรัมย์ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำปลายมาศ 2 บ่อ และสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์อีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories