×

นายกฯ สั่งวางแผนรับมือภัยแล้ง เร่งบูรณาการจัดการอย่างเป็นระบบ ดูแลประชาชนทุกพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2024
  • LOADING...
นายกฯ สั่งวางแผนรับมือ ภัยแล้ง เร่งบูรณาการจัดการอย่างเป็นระบบ ดูแลประชาชนทุกพื้นที่

วันนี้ (3 พฤษภาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยได้สั่งการทุกหน่วยงานวางแผนบริหารอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือ บรรเทาสถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชน โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องน้ำ กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเหล่าทัพที่นำสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง 

 

รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันในส่วนที่ทำได้ อำนวยความสะดวก ดูแล แบ่งเบาความทุกข์ประชาชน และกำชับหน่วยกองทัพร่วมเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้ง ดูแลการขาดน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนให้ทันท่วงที และรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะ เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินการที่เหมาะสม 

 

ขณะที่ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการสั่งงานของนายกรัฐมนตรี ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเร่งหามาตรการบรรเทา และเป็นการแก้ไขสถานการณ์ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนน้อยที่สุด โดยขณะนี้มีรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ รถขนน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำ และซ่อมบำรุงระบบประปาแก่ชุมชน 

 

“ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี้ นายกรัฐมนตรีวางแผนการทำงานล่วงหน้าเพื่อบรรเทาน้ำแล้งทั้งระบบ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ที่รับรายงานว่าเกิดปัญหาขาดน้ำแล้ว โดยขอทุกหน่วยงานแบ่งงานกัน ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ เพื่ออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตรงความต้องการ” ชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising