×

ฉีดวัคซีน 2 เข็มกันเดลตาได้นานแค่ไหน เปิดประสิทธิผลวัคซีนในสหราชอาณาจักร

16.09.2021
  • LOADING...

งานวิจัยประสิทธิผลของวัคซีนในสหราชอาณาจักร พบว่า การป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการต่อสายพันธุ์เดลตาลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่ยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้ในช่วง 20 สัปดาห์ ส่วนในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางมาก ประสิทธิผลในการป้องกันอาการรุนแรงต่ำกว่าและลดลงมากกว่าในกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัว

 

หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ (Public Health England) เผยแพร่งานวิจัยที่ยังไม่ตีพิมพ์ (Preprint) เกี่ยวกับประสิทธิผลและระยะเวลาที่ป้องกันของวัคซีน Pfizer, AstraZeneca และ Moderna ต่อสายพันธุ์เดลตาในสหราชอาณาจักรผ่านเว็บไซต์ Knowledgehub เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา โดยเป็นการติดตามประสิทธิผลของวัคซีนหลังฉีดครบ 2 เข็ม ไปจนถึงระยะเวลามากกว่า 20 สัปดาห์ พบว่า

 

การป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการสูงสุดในช่วงสัปดาห์แรกของการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดย

  • วัคซีน AstraZeneca และ Pfizer ลดลงเหลือ 47.3 และ 69.7% ในสัปดาห์ที่ 20 เป็นต้นไป 
  • ส่วนวัคซีน Moderna มีผลการติดตามถึงสัปดาห์ที่ 10-14 ประสิทธิผลเท่ากับ 90.3% ซึ่งสูงกว่ายี่ห้ออื่นในช่วงเดียวกัน

 

สำหรับการป้องกันการนอนโรงพยาบาล วัคซีน Pfizer ลดลงไม่มากนักจาก 99.7% ในสัปดาห์ที่ 1 เหลือ 92.7% ส่วนวัคซีน AstraZeneca ลดลงจากจุดสูงสุด 95.2% ในช่วงสัปดาห์ที่ 2-9 เหลือ 77.0% เมื่อเลยสัปดาห์ที่ 20 เป็นต้นไป ประสิทธิผลของวัคซีนลดลงอย่างชัดเจนในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 40-64 ปี และยังลดลงอย่างมากในผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางคลินิก 

 

ทั้งนี้กลุ่มเปราะบางทางคลินิก (Clinically Extremely Vulnerable: CEV) หมายถึง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ได้แก่ ผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง โรคของเซลล์ประสาทสั่งการ (Motor Neurone Disease) ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับการตัดม้าม โรคไตเรื้อรัง โรคดาวน์ซินโดรม และหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติของหัวใจ

 

คณะผู้วิจัยสรุปว่า ประสิทธิผลของวัคซีนมีจำกัดในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในสัปดาห์ที่ 20 เป็นต้นไป นอกจากนี้เนื่องจากประสิทธิผลของวัคซีนยังลดลงมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ดังนั้นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมากนี้จึงควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นกลุ่มแรก

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising