×

ปลดล็อกกัญชา 3 เดือน ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีพบผู้ป่วยแล้ว 212 ราย รายงานชี้ จงใจใช้เพื่อนันทนาการมากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2022
  • LOADING...
กัญชา

วันนี้ (22 ธันวาคม) ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกรายงานข้อมูลผู้เจ็บป่วยที่มีประวัติสัมผัสกัญชา และขอรับการปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 หลังกระทรวงสาธารณสุขมีการปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติด โดยยกเว้นสารสกัดกัญชา กัญชง ที่มีค่า THC เกิน 0.2% ซึ่งมีผลตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565

 

รายงานระบุข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า ผู้ป่วยจากการได้รับกัญชาและปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ป่วยจากการสัมผัสกัญชาทั้งสิ้น 212 คน

 

ในรายงานยังพบว่าผู้ป่วยรับกัญชาเพียงสารเดียว 161 คน หรือคิดเป็น 75.9% รับสารอื่นร่วม 51 คน หรือคิดเป็น 24.1% โดยสารที่พบร่วมด้วยบ่อยคือ กระท่อม 19 คน สุรา 13 คน สารในกลุ่มแอมเฟตามีน 8 คน และอีก 75 คน เป็นผู้ไม่เคยใช้หรือได้รับกัญชามาก่อน

 

ขณะที่รายงานยังระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการได้รับกัญชาคือ จงใจเสพเพื่อนันทนาการ 87 คน หรือคิดเป็น 41% อยากทดลองใช้ว่าจะมีผลอย่างไร 58 คน หรือคิดเป็น 27.4% ใช้โดยเชื่อว่าจะบรรเทาอาการโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ 16 คน หรือคิดเป็น 7.5% ไม่มีเจตนาจะได้รับกัญชา 11 คน หรือคิดเป็น 5.2% และไม่ระบุวัตถุประสงค์อีก 40 คน หรือคิดเป็น 18.9%

 

ทั้งนี้ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาของตนเองและบุคคลรอบตัว ควรใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้องเท่านั้น และไม่สนับสนุนการใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการแพทย์

 

 

กัญชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising