×

ทีทีบี ตอกย้ำ ‘การธนาคารเพื่อความยั่งยืน’ จัดงาน ‘Sustainable Growth’ ดึงกูรูเสริมทัพความรู้ ESG กระตุ้นลูกค้าธุรกิจและ SMEs เร่งปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว [ADVERTORIAL]

27.11.2023
  • LOADING...

ภาวะโลกรวน สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อธุรกิจทั่วโลกอย่างมาก การปรับตัวเป็นทางรอดของธุรกิจยุคนี้!

 

BlackRock บริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ที่ควบคุมหุ้นจำนวนมหาศาลในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศว่าปี 2030 จะลงทุนในบริษัทที่ Net Zero Carbon เรื่องนี้แบบจริงจัง สร้างแรงกดดันให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต้องเร่งเปลี่ยนตัวเองให้เป็นองค์กรสีเขียว ก่อนที่จะถูก BlackRock ถอนการลงทุน ธุรกิจและ SMEs ในประเทศไทยก็ไม่ควรเพิกเฉย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่า ตัวเลขการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย ถือครองหุ้นไทยมากกว่า 5.87 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันไทยเองกำลังถูกประเมินว่าเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยต่อโลกสูงถึง 0.9% ในขณะที่สัดส่วนของ GDP ไทยต่อโลกอยู่ที่ 0.6% ทางรอดเดียวของประเทศไทยคือ “ปรับตัวทันที”

 

 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เล็งเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงจัดงานสัมมนา ‘Sustainable Growth – The Way to Business of the Future’ ดึงกูรูและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาแบ่งปันความรู้ด้าน ESG ให้กับลูกค้าธุรกิจและ SMEs เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับตัวตามแนวคิด ESG สู่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับมาตรการการค้าจากนานาประเทศ

 

ศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ที่อาจทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง 4 องศา สิ่งที่ตามมาคือ ภัยแล้ง น้ำทะเลร้อนและสูงขึ้น อาหารขาดแคลน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ ความยากจน และอาจเลวร้ายจนเกิดการสูญพันธุ์ในสัตว์บางชนิด    

 

 

“วันนี้เรื่องของ ESG ได้ขยายวงกว้างออกไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และสุดท้ายจะวนกลับมากระทบกับธุรกิจ ESG เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่มาจากคำว่า Environment, Social และ Governance ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและทุกชีวิตบนโลก”

 

โดย ทีทีบี ได้วางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ ‘การธนาคารเพื่อความยั่งยืน’ (Sustainable Banking) ตามกรอบ B+ESG ที่ผสานธุรกิจและความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการเติบโต และความยั่งยืนให้กับทุก Stakeholders และสนับสนุนให้ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ของทีทีบี มาผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

“การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ แต่ยังเป็นการรับมือกับมาตรการทางการค้าที่หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนสหภาพยุโรป หรือ CCA (Clean Competition Act) มาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนของสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงกติกาใหม่อย่าง Thailand Taxonomy เพื่อผลักดันภาคธุรกิจเข้าสู่แนวคิด ESG รวมถึง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ องค์กรใหญ่หลายแห่งก็ได้เริ่มกำหนดให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นกัน หลายภาคส่วนตระหนักในเรื่องนี้ จึงประกาศเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065” ศรัณย์กล่าวเสริม 

 

หากธุรกิจไหนไม่สามารถทำตามเกณฑ์ก็อาจสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจ หรือมีต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ องค์ความรู้ในงานสัมมนา ‘Sustainable Growth -The way to Business of the Future’ ไม่เพียงสร้างความเข้าใจเรื่อง ESG และกระตุ้นให้ลูกค้าตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ยังนำเสนอแนวทางให้นำไปปรับใช้กับองค์กรง่ายขึ้น  

 

 

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายหัวข้อ เช่น บุญรอด เยาวพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและผลกระทบของ CBAM โดยมี ดร.อรศรัณย์ มนุอมร ที่ปรึกษา Climate Bonds Initiative (CBI) เสริมความรู้เกี่ยวกับ Thailand Taxonomy โอกาสและความท้าทายในการนำ Taxonomy ไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้ ธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการโครงการ Net Zero สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) มาแนะแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก แนะนำเครื่องมือ รวมทั้งวิธีคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์

 

ภายในงานยังจัดเวทีเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์จากองค์กรขนาดใหญ่ ในการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความยั่งยืนของธุรกิจไทย โดยมี ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ Managing Director – Health Product and Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, ดร.ณัฐกร ไกรกุล Vice President – Decarbonization Center of Excellence บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ กมลพันธ์ ลักษณา หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต มาร่วมพูดคุย  

 

ทีทีบี ตระหนักดีว่า สิ่งที่ลูกค้าธุรกิจและ SMEs กำลังเผชิญในโลกธุรกิจนั้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ESG แม้จะมีการเติบโตได้ดี แต่ความสามารถในการระดมทุนต่ำ ในขณะที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลงทุนในเรื่อง ESG มากขึ้น ทีทีบี จึงตั้งเป้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวและสีฟ้า (Green and Blue Loan) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Sustainability Linked Loan และ Sustainability Linked Derivatives ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานชีวภาพ โครงการจัดการของเสีย อาคารสีเขียว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ให้สินเชื่อสีเขียวไปแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีทีบี ยังเป็นผู้นำในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ EV อีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising