×

คลังปัดขยายเวลาลดภาษีที่ดินอีก 1 ปี ชี้ยังไม่ได้คุยกับ อปท.

โดย efinanceThai
14.12.2020
  • LOADING...
คลังปัดขยายเวลาลดภาษีที่ดินอีก 1 ปี ชี้ยังไม่ได้คุยกับ อปท.

กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 2564 ออกไปอีก 1 ปี จากปีนี้ที่ลดภาษีที่ดินฯ ให้กับประชาชน 90% ว่า

 

กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดในเรื่องนี้ และยังไม่ได้หารือในเรื่องดังกล่าวกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อสรุปว่าจะขยายการลดภาษีที่ดินฯ ให้กับประชาชน 90% เหมือนในปีนี้ออกไปอีกหรือไม่

 

สำหรับที่ผ่านมา กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ของภาระภาษีที่ต้องเสียทั้งหมดในปี 2563 ทั้งกรณีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ โดยให้เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีเพียง 10% ของภาระภาษีที่ต้องเสียได้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีในปี 2563 ให้กับประชาชน และเลื่อนเวลาการชำระภาษีจากเดิมในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีมาเป็นเดือนสิงหาคมแทน

 

รายงาน: ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising