×

TMB ชี้สัปดาห์นี้เริ่มจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วย 4 กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่ปิดไป

31.03.2020
  • LOADING...
TMB กองทุนเปิดตราสารหนี้

วันนี้ (31 มีนาคม) ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB เปิดเผยว่า กรณี บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง (TMB Eastspring) ประกาศปิด 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน, ธนไพบูลย์, ธนพลัส และธนไพศาล เพราะกองทุนเจอแรงขายจากนักลงทุนที่กังวลสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ตัดสินใจปิดกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์นักลงทุน ไม่ให้เสียมูลค่าจากแรงเทขาย

 

ทั้งนี้ บลจ. คาดว่าจะสามารถทยอยจัดสรรเงินคืนให้ลูกค้าทั้ง 4 กองทุน เริ่มต้นสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกภายในกรอบสัดส่วนสูงสุด 10% จากนั้นทยอยคืนในทุกๆ สองสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าใน 1 เดือนผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินคืนภายในกรอบสัดส่วนสูงสุด 20% ตามกระแสเงินสดที่จะเข้ามาจากสินทรัพย์ที่ครบอายุ และในระหว่างนี้ บลจ. อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการที่จะเพิ่มกลไกให้กองทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดสรรเงินลงทุนคืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และคาดว่าจะจัดสรรเงินคืนให้ได้ทั้งหมดหรือให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา 3 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากปิดกองทุนพบว่า ช่วยลดแรงกดดันต่อราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ NAV ได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ในส่วนของ TMB ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น 35% ใน บลจ. และมีฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกองทุน ก็พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีที่กำหนดการจัดสรรเงินคืนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนระยะสั้นของลูกค้ากองทุนบางราย จึงได้ออกโปรแกรมช่วยเหลือในรูปแบบสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 4 กองทุน ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกคน ได้แก่ 

 

ลูกค้ารายย่อยนั้นสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.17% ต่อเดือน สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทแรก และ 0.25% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 5 ล้านบาท

 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจนั้น ธนาคารกำหนดวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.17% ต่อเดือน สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทแรก และ 0.25% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 5 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ย 0.33% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 50 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้จะพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อจากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของลูกค้า (มูลค่าหน่วยลงทุนของลูกค้า ณ วันประกาศปิดกองทุนหักออกด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนจาก บลจ.) และปรับด้วยอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

 

ขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน, ธนไพบูลย์, ธนพลัส และธนไพศาล เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเพราะตราสารที่อยู่ในพอร์ตมี Investment Grade ที่ดี 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising