×

ชมคลิป: เปิด ICU สนาม มาตรฐานโรงพยาบาล ภารกิจเพื่อความหวังผู้ป่วยโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2021
  • LOADING...

ในภาวะที่โควิดกำลังระบาด มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ทั้งด้วยอายุและโรคประจำตัว ที่มีโอกาสเกิดอาการหนักขึ้นในเวลารวดเร็ว ความต้องการเตียง ICU เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเพิ่มขึ้น เกินกว่าศักยภาพของระบบสาธารณสุขในยามปกติ

 

ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการมีส่วนช่วยสังคม ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) จึงร่วมมือกับภาครัฐ จัดตั้ง ICU สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและอาการปานกลาง ภารกิจครั้งนี้ เกิดได้ด้วยการระดมทรัพยากร และบุคลากร แพทย์ พยาบาล เพื่อเร่งสร้าง ICU สนามทั้ง 3 แห่ง ด้วยมาตรฐานระดับโรงเรียนแพทย์ โดยมีจำนวนเตียงรวมมากที่สุดแห่งหนี่ง

 

ที่นี้ จึงเป็นสถานที่แห่งความหวังที่จะดูแลคนไข้จนหายและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising