×

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ผงาดนั่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ คนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (30 เมษายน) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันนี้ มีวาระการประชุมเพื่อเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนใหม่เป็นรอบสุดท้าย หลังมีการหยั่งเสียงของประชาคมธรรมศาสตร์ และทาบทามเข้าแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 

โดยผลปรากฏว่า มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมมีมติเลือก ‘ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์’ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2567-2570 

 

สำหรับ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ มีอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ 

 

มีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี 2556-2561 ต่อมาในปี 2561 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา และตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทาง และแผนการดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมธรรมศาสตร์ว่า จะขับเคลื่อนธรรมศาสตร์ให้เป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค มีหลักสูตรทันสมัย งานวิจัยที่เป็นเลิศในทุกกลุ่มสาขาวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง รองรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต’ ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ชั้นนำแห่งอนาคต การเป็นมหาวิทยาลัยของสังคม และการสร้างความสุขและความยั่งยืนให้กับประชาคมธรรมศาสตร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising