×

10 ความเสี่ยงที่โลกมีแนวโน้มจะเผชิญในปี 2019

17.01.2019
  • LOADING...

 

 

จากรายงานด้านความเสี่ยงของโลก ปี 2019 ที่จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ใน 5 มิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์การเมือง ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้มากที่สุด พบว่า

 

สถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถูกยกให้เป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดในปี 2019 ตามมาด้วยความล้มเหลวจากการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใน 10 อันดับแรก มีความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมถึง 6 อันดับ

 

ตามมาด้วยความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี ที่อาจจะเกิดการจารกรรมข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นในปีนี้ หลังจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาผลประโยชน์ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐ นอกเหนือไปจากเครื่องมือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ

 

ภาพประกอบ: Pichamon W.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising