×

รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จี้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เสร็จ

22.08.2019
  • LOADING...
โครงการสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร

เมื่อวานนี้ (21 ส.ค. 2562) สมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว บริเวณคลองบางซื่อตัดถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุว่า 

 

ทาง กทม. โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว บริเวณคลองบางซื่อตัดถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากคลองลาดพร้าว มีความยาว 2,800 เมตร ที่ผ่านมา กทม. ได้เจรจากับชุมชน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวก่อสร้างไปบางส่วนตั้งแต่เมื่อสามเดือนที่แล้ว และได้ติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

 

โดย กทม. ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วความยาวประมาณ 500 เมตร แต่ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน จากการหารือผู้รับจ้างแจ้งว่าเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาด้านการส่งมอบเสาเข็มให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้า จึงได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างโดยเร็ว ซึ่งผู้รับจ้างรับปากว่าจะลำเลียงเสาเข็มเข้าพื้นที่ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนสัญญาการว่าจ้างระหว่าง กทม. กับผู้รับจ้างปัจจุบันสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้รับจ้างขอต่อสัญญาออกไปอีก เพื่อดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ เนื่องจากยังส่งงานไม่ครบ และบางพื้นที่ กทม. ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้างเพื่อเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าจุดไหนที่ กทม. ได้ทำการส่งมอบพื้นที่แล้ว ผู้รับเหมาก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด สำหรับริมคลองบางซื่อมีบ้านรุกล้ำจำนวน 62 หลัง ยินยอมเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 หลัง ไม่ยินยอมจำนวน 8 หลัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตในพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มในพื้นที่ก่อสร้างที่ได้ส่งมอบพื้นที่ และบริเวณที่รื้อย้ายบ้านรุกล้ำออกไปแล้ว รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้โครงการก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

 

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร สำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการดังกล่าว โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 

 

  • ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล 
  • ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา 
  • ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ 
  • ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 

 

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครเผยต่อว่า เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเปรมประชากรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ช่วยลดมลพิษและสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้นด้วย

 

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories