×

เปิดภาพเบื้องหลังทีมสร้างกรุงเทพฯ จิ๋ว โมเดลจำลองเมือง งาน BKK EXPO 2024

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2024
  • LOADING...
The Bangkok City Model

วันนี้ (24 พฤษภาคม) ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ ทีมข่าว THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศการเตรียมงาน BKK EXPO 2024 มหกรรมแสดงผลงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในส่วนห้องจัดแสดง ‘โมเดลจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร’ หรือ The Bangkok City Model 

 

โมเดลจำลองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2551 มีมาตราส่วน 1:750 ครอบคลุมพื้นที่จริงของกรุงเทพฯ ชั้นในประมาณ 80.73 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำมาจัดแสดงที่อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ในงาน BMA Expo 2023 จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง

 

ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ ทีมออกแบบนิทรรศการ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD ว่า ปีที่ผ่านมาโมเดลจำลองกรุงเทพมหานครเป็นที่สนใจของประชาชนมาก ในปีนี้ทีมงานจึงตั้งใจที่จะทำให้ห้องจัดแสดงโมเดลนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการแสดงผลงานกรุงเทพมหานคร 

 

แม้โมเดลเมืองจะถูกจัดทำด้วยข้อมูลเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน แต่ทีมงานได้เพิ่มเทคนิคแสง สี เสียง เข้าไปเป็นเทคนิคพิเศษฉายทับโมเดลที่มีอยู่ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในยุคของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ธูปทองกล่าวต่อว่า สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นในห้องจัดแสดงโมเดลนี้ เริ่มจากชั้นหนึ่ง โดยรอบห้องจะเป็นการเล่าเรื่องของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ในแต่ละพื้นที่ เป็นภาพและเสียงการสัมภาษณ์สะท้อนเรื่องราวชีวิตในเมืองหลวงแห่งนี้

 

จากนั้นเมื่อเดินขึ้นมาที่ชั้นสอง ซึ่งถูกออกแบบไว้ให้เป็นระเบียงทางเดินเว้นว่างส่วนกลางให้มองลงไปเห็นโมเดลกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ จะมีการฉายแสง สี เสียง ลงไปบนโมเดล ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่มีตั้งแต่จุดเส้นเลือดฝอย คู คลอง ไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของเมือง ศูนย์บริการทางการแพทย์ เส้นทางจักรยาน และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนนี้ถือเป็นไฮไลต์ที่แตกต่างจากการแสดงโมเดลของปีที่ผ่านมา

 

เรื่องราวนิทรรศการตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสองเชื่อว่าประชาชนทุกวัยจะสามารถเข้าถึงได้ เด็กก็จะสามารถสนุกกับภาพกราฟิกที่สวยงาม และยังมีเกมจำลองให้พวกเขาสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ กทม. แก้ไขสถานการณ์ของเมือง เรื่องฝุ่น PM2.5 ขยะ และน้ำท่วม กลุ่มวัยรุ่นก็จะมีมุมถ่ายภาพหลากหลาย และกลุ่มผู้ใหญ่จะได้เพลิดเพลินกับการเห็นเมืองที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็กเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบัน

 

ธูปทองกล่าวว่า ทีมผู้จัดงานได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเล่าเรื่องกรุงเทพฯ เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น เช่น แว่นตา VR ที่เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถมองเห็นภาพมุมสูงของกรุงเทพฯ ได้ และยังสามารถจำลองการล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมบรรยากาศสองข้างทางแม่น้ำ และการฉายภาพเล่าเรื่องกรุงเทพฯ บนกำแพงขนาดใหญ่ 6 x 10.5 เมตร

 

“หลักสำคัญของการสร้างนิทรรศการคือ Universal Design ประชาชนทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ กทม. อยากบอกเล่าได้ เด็กก็ต้องสนุก ผู้ใหญ่เองก็ได้ความรู้และเพลิดเพลิน การสร้างนิทรรศการใช้หลักเดียวกับการสร้างเมืองคือ เพื่อทุกคน Bangkok For All” ธูปทองกล่าว

 

สำหรับประชาชนที่สนใจชมโมเดลจำลองเมืองกรุงเทพมหานครและนิทรรศการ ซึ่งจะจัดแสดงในงาน BKK EXPO 2024 สามารถเดินทางมาที่อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติได้ตั้งแต่วันที่ 20-23 มิถุนายน 2567

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising