×

สภาประกาศเลื่อน ‘ธนกร วังบุญคงชนะ’ เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ ขณะที่อายุสภาเหลืออีกเพียงครึ่งปี

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
ธนกร วังบุญคงชนะ

วันนี้ (19 สิงหาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

โดยตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ วทันยา บุนนาค ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 19 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ วทันยา บุนนาค ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ วทันยา บุนนาค สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 105(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

ธนกร วังบุญคงชนะ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 27 

 

ทั้งนี้ ธนกรมีตำแหน่งเดิมเป็นโฆษกรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะเหลือระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกประมาณ 6 เดือน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising