×

ธรรมศาสตร์ขอสื่ออย่าใช้ชื่อ ‘โพลธรรมศาสตร์’ เพราะมหาวิทยาลัยไม่มีการทำโพลในชื่อมหาวิทยาลัย

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2022
  • LOADING...
โพลธรรมศาสตร์

วันนี้ (27 เมษายน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่เอกสารต่อสื่อมวลชน ชี้แจงกรณี ‘โพลธรรมศาสตร์’ โดยระบุรายละเอียดว่า ตามที่ปรากฏในข่าวประเด็น ‘โพลธรรมศาสตร์’ ในโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้น 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยและสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว

 

โดยสำนักงาน TU-RAC เป็นเพียงหน่วยงานให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการฯ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อ 6 ได้แก่ จดและต่อทะเบียนที่ปรึกษา ประสานงานในการจัดทำและยื่นข้อเสนอ และทำสัญญากับคู่สัญญา จึงมิได้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยโดยสำนักงาน TU-RAC เอง

 

ซึ่งการดำเนินผลการสำรวจนี้ มีผู้ว่าจ้างงาน คือ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด และผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือ รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยจึงเรียนชี้แจงและขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยไม่มีการทำโพลในชื่อมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากสื่อในการงดใช้คำว่า ‘โพลธรรมศาสตร์’ ในเนื้อข่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising