×

สรุปผลโหวตหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดย THE STANDARD TEAM
28.02.2020
  • LOADING...

หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ลากยาวตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติลงคะแนนในญัตติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ซึ่งผลปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อทั้งหมด มีแต่คะแนนเสียงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแม้จะไม่มาก แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างรอยร้าวทางการเมืองได้ไม่น้อย และนี่คือผลคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ไม่ไว้วางใจ 49 คน

ไว้วางใจ 272 คน

งดออกเสียง 2 คน

เข้าร่วมประชุม 323 คน

 

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ไม่ไว้วางใจ 50 คน

ไว้วางใจ 277 คน

งดออกเสียง 2 คน

เข้าร่วมประชุม 329 คน

 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ไม่ไว้วางใจ 54 คน

ไว้วางใจ 272 คน

งดออกเสียง 2 คน

เข้าร่วมประชุม 328 คน

 

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไม่ไว้วางใจ 54 คน

ไว้วางใจ 272 คน

งดออกเสียง 2 คน

เข้าร่วมประชุม 328 คน

 

ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไม่ไว้วางใจ 55 คน

ไว้วางใจ 272 คน

งดออกเสียง 2 คน

เข้าร่วมประชุม 329 คน

 

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่ไว้วางใจ 55 คน

ไว้วางใจ 269 คน

งดออกเสียง 7 คน

เข้าร่วมประชุม 331 คน

 

 

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories