×

เปิดตัวเลขแรงงานไทยในต่างแดน มีจำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหน และนำรายได้กลับประเทศเท่าไร

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2018
  • LOADING...

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี คือวันแรงงานแห่งชาติ

โดยนอกจากวันนี้จะมีความสำคัญที่พี่น้องแรงงานได้หยุดพักผ่อนประจำปีแล้ว วันดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่พี่น้องแรงงานจะได้นัดรวมตัวกันภายใต้องค์กรและเครือข่ายต่างๆ เพื่อแสดงพลังในการเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานต่อรัฐ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมานาน

ว่าแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าแรงงานไทยในต่างประเทศมีจำนวนเท่าไร พวกเขาทำงานอยู่ที่ไหนกันบ้าง และนำรายได้กลับประเทศมากแค่ไหน THE STANDARD รวบรวมข้อมูลมาให้ดูกัน


จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2561 รวม 159,888 คน แบ่งเป็น

 

กลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียใต้ 115,920 คน
(มากที่สุดคือ ไต้หวัน 73,058 คน)

 

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 33,943 คน
(มากที่สุดคือ อิสราเอล 26,533 คน)

กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และอื่นๆ 8,341 คน
(มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา 1,551 คน)

กลุ่มประเทศแอฟริกา 1,684 คน
(มากที่สุดคือ แอฟริกาใต้ 676 คน)

สำหรับรายได้ที่คนไทยทำงานในต่างประเทศส่งกลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560 รวมทั้งหมด 125,688 ล้านบาท

รายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561
มกราคม 12,205 ล้านบาท
กุมภาพันธ์ 13,376 ล้านบาท
มีนาคม 13,451 ล้านบาท


อ้างอิง:

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising