×

ประสบความสำเร็จ ลงนาม FTA ฉบับแรกของรัฐบาลเศรษฐา ‘ไทย-ศรีลังกา’

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2024
  • LOADING...
ไทย-ศรีลังกา

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลไทยและศรีลังการ่วมลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (Thailand – Sri Lanka Free Trade Agreement) สำเร็จ ในห้วงการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนับเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 15 ของไทย และฉบับแรกภายใต้รัฐบาลของเศรษฐา ส่งผลให้มีการเปิดตลาดสินค้าที่เท่าเทียมกันกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด โดยรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ศรีลังกา ให้เต็มศักยภาพ พร้อมผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2567 

 

ชัยกล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงพาณิชย์ การค้า และความมั่นคงทางอาหาร ของศรีลังกา ณ สำนักประธานาธิบดีศรีลังกา ภายหลังทั้งสองฝ่ายได้สรุปผลการเจรจาไปเมื่อเดือนธันวาคม 2566 

 

โดย FTA ไทย-ศรีลังกา จะสนับสนุนให้มีการเปิดตลาดการค้าสินค้าที่เท่าเทียมกันกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด และมีระยะเวลาในการลด / ยกเว้นอากรในเวลา 16 ปี นับจากความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยสินค้าที่ศรีลังกาจะยกเว้นอากรให้ทันทีคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด หรือกว่า 4,000 รายการ 

 

นอกจากนี้ศรีลังกาจะเปิดให้ไทยถือหุ้นในสาขาบริการได้ถึงร้อยละ 100 ใน 50 สาขา และถือหุ้นในภาคการลงทุนได้ถึงร้อยละ 100 ใน 35 สาขา

 

ชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลเร่งเดินหน้าทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอรัฐสภาเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2567 

 

นอกจากนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ศรีลังกา ผ่านการจัดงาน Sri Lanka – Thailand Business Networking ภายใต้หัวข้อ ‘สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา’ ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ Kick Off การใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ศรีลังกา ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันภายหลังการลงนาม FTA 

 

ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา นับเป็น FTA ฉบับแรกภายใต้รัฐบาลของเศรษฐา และฉบับที่ 15 ของไทย โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้ (ประเทศแรกคืออินเดีย) ทำให้ปัจจุบันไทยมี FTA รวมทั้งหมด 15 ฉบับ กับ 19 ประเทศ

 

“นายกรัฐมนตรีผลักดันการใช้ช่องทางด้านความตกลงการค้าเสรี เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งการลงนาม FTA ไทย-ศรีลังกา ถือเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เป็นการเน้นย้ำว่า นายกรัฐมนตรีพร้อมผลักดันการเชิญชวนรองรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ความตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดศรีลังกา พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ศรีลังกา เพื่อโอกาสทางการค้าและการลงทุนของพี่น้องประชาชนไทย” ชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising