×

ไทยภักดีสนับสนุนบังคับใช้ ม.112 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อหลักนิติธรรม-นิติรัฐอย่างแท้จริง

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2021
  • LOADING...
พรรคไทยภักดี

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) พรรคไทยภักดี นำโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค และสมาชิก ได้แถลงถึงท่าทีของพรรคต่อแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า พรรคตระหนักว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกคุกคามและด้อยค่าอย่างหนักจากกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี โดยมีการเคลื่อนไหวกระทำความผิดกฎหมายอย่างเป็นขบวนการเพื่อละเมิดสถาบันฯ ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความอาฆาตมาดร้าย เช่น การเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในที่สาธารณะ การพ่นสีตามท้องถนน การชูถือป้ายถ้อยคำหยาบคายหมิ่นสถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ

 

พฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางวิชาการโดยสุจริตแต่อย่างใด แต่กลับมีเป้าประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันฯ ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยใดในประเทศไทยมาก่อน

 

เมื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กลับออกมารณรงค์ต่อต้านและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 116 ตลอดจนผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ ทั้งๆ ที่ตนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้งซ้ำแล้วซ้ำอีก นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ย้อนแย้ง และกระทำไปเพื่อให้สามารถนำมาใช้ยกอ้างให้ตนพ้นจากความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว นับว่าเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้ยังเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรง ใช้อาวุธ วัตถุระเบิด เพื่อต้องการให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดม ก่อการปฏิวัติ มุ่งหมายล้มล้างระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

การที่พรรคเพื่อไทยแถลงถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 116 รวมถึงกล่าวอ้างว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม และพร้อมจะนำเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และสร้างวาทกรรม ‘นักโทษทางความคิด’ นั้น ได้แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกันกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์และล้มล้างระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ 

 

นอกจากนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการยุยงส่งเสริมชักจูงทางอ้อมให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจในสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม และอาจจะมีส่วนในการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนไม่สนับสนุนหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐอีกด้วย แถลงการณ์ดังกล่าวจึงหาใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้รุนแรงมากขึ้น และอาจนำไปสู่การนองเลือดระหว่างคนไทยด้วยกันได้ พรรคไทยภักดีต้องคัดค้าน ต่อต้านท่าทีและแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย 

 

ทั้งนี้ พรรคไทยภักดีขอแสดงจุดยืนอันหนักแน่นในการสนับสนุนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 116 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือหลักนิติธรรมและนิติรัฐอย่างแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising