×

อย่าให้เป็นแค่ครั้งหนึ่งที่คนไทยไปญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ข้อมูลเผยคนไทยโดดวีซ่ามากเป็นอันดับ 3 ของโลก!

โดย Katto Panarat
03.09.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

1 Mins. Read
  • จนถึงปัจจุบันจำนวนคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและกำลังกลายเป็นอันดับ 3 ของโลก
  • ประเภทวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วอยู่เกินกำหนดที่มากที่สุดคือ “วีซ่าระยะสั้น” จำนวน 44,592 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 67.1% เรียกได้ว่าเกินครึ่งที่หนีวีซ่าด้วยวีซ่าประเภทนี้
  • สาเหตุที่คนไทยหนีวีซ่าหรืออยู่เกินกำหนด คือต้องการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพียงเพราะคิดว่าได้เงินมาก เพื่อส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัว

ปัญหา Overstayed ที่กำลังเกิดในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่นนั้น มีผลทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศกลับมาคิดทบทวนเรื่องมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับชาวไทย เนื่องจากจำนวนคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนดนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น คนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีระยะเวลาจำกัดในการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วัน

 

หลังจากที่คนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าได้ไม่นาน ในปีถัดมาจำนวนคนไทยที่อยู่เกินกำหนดระยะเวลามีจำนวนมากถึง 5,277 ราย นับเป็นสถิติสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 20.2% (*จำนวนตัวเลข ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558) จนถึงปัจจุบัน จำนวนคนไทยที่อยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและกำลังกลายเป็นอันดับ 3 ของโลก

 

ตัวเลขของปีนี้ (รายงานตัวเลขจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561)

 

จำนวนรวมชาวต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนดในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 66,498 ราย (เรียงลำดับจำนวนมากสุด 5 ประเทศ)

  1. ประเทศเกาหลี จำนวน 12,876 ราย
  2. ประเทศจีน จำนวน 9,390 ราย
  3. ประเทศไทย จำนวน 6,768 ราย
  4. ประเทศเวียดนาม จำนวน 6,760 ราย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 4,933 ราย

 

ประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติที่ใช้เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วอยู่เกินกำหนดมีมากสุดจำนวน 44,592 ราย คือใช้ ‘วีซ่าระยะสั้น’ หรือ Short-Term Stay เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 67.1% กล่าวได้ว่าคนที่หลบหนีแล้วอาศัยอยู่ต่อในประเทศญี่ปุ่นเกินครึ่งหนึ่งใช้วีซ่าประเภทนี้

 

สาเหตุที่คนไทยหนีวีซ่าหรืออยู่เกินกำหนดคือต้องการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเพียงเพราะคิดว่าได้เงินมาก จะได้ส่งกลับไปประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือครอบครัว หลายคนยอมกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินมายังประเทศญี่ปุ่นและมาหางานทำ บางคนมีนายหน้าค้าแรงงานส่งมาหรือถูกหลอกมาค้าแรงงานก็มีมาก ในประเทศญี่ปุ่นมีข่าวจับกุมคนไทยที่ไม่มีวีซ่าอยู่บ่อยครั้ง อาชีพที่มักจะพบคนเหล่านี้คือพนักงานในร้านนวดไทย (ซึ่งอาจจะมีแอบแฝงการค้าบริการทางเพศ) ทำสวน ทำไร่ หรืองานใช้แรงงานด้านการเกษตร สุดท้ายหลังจากโดนจับกุมก็จะถูกส่งกลับประเทศไทย

 

ในปีที่ผ่านมาคนไทยที่ถูกส่งกลับประเทศไทยตามมาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 89 รายเท่านั้น

 

หลังจากถูกส่งกลับประเทศตามมาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายใน 5-10 ปี (แล้วแต่กรณี)

 

แต่ถ้ามอบตัวด้วยตัวเองและขอกลับประเทศ จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายใน 1 ปี

 

ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นยังต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เป็น 40 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 แต่ถ้ามีคนฉวยโอกาสตรงนี้โดดวีซ่า อยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด แล้วหลบหนีมาทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จะมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจริงๆ ต่อไปในอนาคตแน่นอน การคัดกรองนักท่องเที่ยวอาจต้องเพิ่มขั้นตอนในการตรวจตรา

 

หรือเราอาจจะต้องกลับไปใช้มาตรการเดิมทั้งหมดที่ต้องขอวีซ่าด้วยการตรวจเอกสารอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

 

ภาพประกอบ: dreaminem

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising