×

3 สมาคมนักข่าวฯ เรียกร้อง คสช. ยกเลิกประกาศ-คำสั่งลิดรอนเสรีภาพสื่อ เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2018
  • LOADING...

3 พฤษภาคมของทุกปี องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)

 

3 สมาคมสื่อฯ ในไทย ได้แก่ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกันออกแถลงการณ์ ‘ปลดล็อกคำสั่ง คสช. ทวงคืนเสรีภาพประชาชน’

 

1. เรียกร้องให้ คสช. ระมัดระวังการออกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมกับโละ เลิก ล้าง ประกาศ หรือคำสั่ง คสช. ที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ซึ่งก็คือเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานของสื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกำลังก้าวสู่บรรยากาศการเลือกตั้งตามโรดแมป


2. ให้ คสช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์โดยปราศจากการครอบงำ


3. เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อในทุกแพลตฟอร์มระมัดระวังการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข่าวปลอม (Fake News) ที่ไหลทะลักบนสื่อออนไลน์ และขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ


4. เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทุกแพลตฟอร์ม พึงตระหนักการทำหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อมวลชน และขอยืนหยัดพร้อมที่จะรับการถูกตรวจสอบจากสังคมด้วยวิถีทางอันถูกต้องชอบธรรมด้วยกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย

 

สำหรับประกาศและคำสั่ง คสช. มีอยู่ถึง 3 ฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน ได้แก่ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 99/2557 สั่งห้ามเสนอข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ความลับราชการ ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง

 

ประกาศ คสช. ฉบับที่103/2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 สั่งห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. โดยเจตนาไม่สุจริต เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช. ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ

 

และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising