×

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ออกจดหมายคัดค้านพระราชบัญญัติภาพยนตร์ เนื่องจากลิดรอนเสรีภาพในการสร้างภาพยนตร์

24.05.2023
  • LOADING...
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ช่วงค่ำวันนี้ (23 พฤษภาคม) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ออกจดหมายแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาในการใช้งานอยู่หลายจุด และไม่อาจยอมรับได้กับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งเนื้อหาของแถลงการณ์เต็มมีดังต่อไปนี้ 

 

เนื่องด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย), กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ รวมถึงภาคีผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเดิมทีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นยังมีปัญหาในการใช้งานอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการสร้างภาพยนตร์ ความไม่อัปเดตตามสถานการณ์วงการภาพยนตร์ที่ขยายขอบเขตการผลิตไปไกลกว่าที่บรรจุในข้อกฎหมายเดิม รวมไปถึงท่าทีข้อกฎหมายที่ให้น้ำหนักกับการควบคุมมากกว่าการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้วงการภาพยนตร์ไทยเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น

 

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย), กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เร่งแก้ไขข้อกฎหมายภาพยนตร์จนนำมาสู่ร่าง ‘พระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ….’ โดยเปิดรับความเห็นจากผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งในวงการภาพยนตร์และเกม ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาเป็นระยะแล้วนั้น

 

อย่างไรก็ตาม หลังผ่านการหารือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมาหลายครั้งเพื่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. เราพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงไม่แก้ไขใจความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์วงการภาพยนตร์ไทยและสถานการณ์โลกอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับ ‘การควบคุม’ ภาพยนตร์และเกมมากขึ้นกว่าเดิม จนทำให้หากร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านกระบวนการจนนำมาใช้งานจริง อาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของทั้งวงการภาพยนตร์ไทยและวงการเกมไทยที่ต่างมีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยวิถีทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และต่างต้องการการสนับสนุนด้วยแนวทางเป็นของตัวเอง

 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย), กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ จึงเห็นพ้องกันว่า เราไม่อาจยอมรับร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. อันมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพได้

 

โดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมนักลำดับภาพ (ประเทศไทย), กลุ่มผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ และภาคีผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งในการเร่งแก้ไขข้อกฎหมายภาพยนตร์เป็นอย่างดี และทางสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในอนาคตอย่างเต็มความสามารถ

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising