×

ก้าวไกลชวนจับตากฎหมาย ‘สุราก้าวหน้า’ หวังผลักดันและมีผลบังคับใช้ พ.ค. 66 หากไม่ถูกสกัดไปก่อน

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2022
  • LOADING...
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

วันนี้ (24 กันยายน) เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล, ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ คริส โปตระนันทน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ร่วมวงสัมมนา ‘โอกาสของการพัฒนาธุรกิจสุราขนาดกลางและขนาดเล็ก’ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร พูดคุยถึงความคืบหน้าล่าสุดของการจัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิต หรือกฎหมายสุราก้าวหน้า หลังจากผ่านวาระที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรในเดือนมิถุนายน และผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการฯ แล้วเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา

 

โดยเท่าพิภพ ในฐานะผู้เสนอกฎหมาย และกรรมาธิการฯ ได้เล่าถึงเบื้องหลังของการโหวตร่างกฎหมายผ่านวาระที่ 1 ระบุว่า กฎหมายสุราก้าวหน้าได้รับเสียงสนับสนุนเกินครึ่งสภาได้ด้วยทั้งความร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาชนทุกคน และการที่ ส.ส. จากต่างพรรคการเมืองต่างได้รับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่มา และตัดสินใจตามเสียงสะท้อนจากประชาชน

 

ที่ผ่านมาแม้การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ จะมีอุปสรรค จากการถกเถียงด้วยเรื่องซ้ำๆ เดิมๆ จนการพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายจริงๆ เกิดขึ้นได้ล่าช้า แต่สมาชิกกรรมาธิการฯ ก็ได้ตกผลึกร่วมกันในระดับหนึ่งจากการถกเถียง นำไปสู่การแก้ไขบ้างตามความเห็นของกรมสรรพสามิตในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย และการเพิ่มเติมให้มีข้อกำหนดเพื่อจำกัดปริมาณสุราที่ทำเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ายังคงเจตนารมณ์ของกฎหมายไว้อยู่

 

ในส่วนของคริส ในฐานะกรรมาธิการฯ ได้เล่าถึงบรรยากาศในการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการในวาระที่ 2 โดยระบุว่า การประชุมในช่วงแรกๆ นั้นมีการยกข้อถกเถียงขึ้นมาหลายส่วน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องเก่าๆ ที่ถกเถียงกันมานานด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ข้อถกเถียงว่าการเปิดเสรีจะทำให้มีการผลิตสุราออกมามอมเมาเยาวชนมากขึ้น หรือจะทำให้เกิดปัญหาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ฯลฯ

 

ซึ่งตนและเท่าพิภพ ในฐานะกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล ได้ยืนยันในเรื่องนี้ไปว่า กฎหมายสุราก้าวหน้าเป็นคนละเรื่องกับการควบคุมคุณภาพหรือความปลอดภัย เพราะการทำสุราออกจำหน่ายนั้น อย่างไรก็ต้องจดแจ้งขออนุญาตก่อน และอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ไม่ให้เอาปัจจัยเรื่องกำลังการผลิตมาจำกัดเท่านั้น

 

ขณะที่ศิริกัญญาได้เผยถึงไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้ของร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า โดยระบุว่า กรณีที่ดีที่สุดคือการที่ร่างของกรรมาธิการฯ ผ่านในวาระ 2 และ 3 จากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งหากมีการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วย ร่างฯ ก็จะถูกส่งกลับมาที่ ส.ส. ซึ่งสามารถยืนยันในร่างฯ เดิม ไม่เห็นด้วยกับ ส.ว. ได้ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี กฎหมายน่าจะบังคับใช้ได้อย่างช้าในเดือนมกราคม 2565 และเนื่องจากกรมสรรพสามิตขอเวลา 180 วันในการออกกฎหมายลูกมากำกับดูแลในรายละเอียดหลังร่างฯ ถูกบังคับใช้ จะทำให้อย่างช้าที่สุดภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นโยบายสุราก้าวหน้าจึงจะเริ่มต้นได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

แต่หากเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด ก็คือการไม่ผ่านวาระที่ 2 และ 3 หรือหากการยุบสภาเกิดขึ้น จะส่งผลให้กฎหมายที่พิจารณาอยู่ในสภาชุดปัจจุบันทั้งหมดที่เสนอโดยรัฐบาล หรือ ส.ส. ซึ่งรวมถึงกฎหมายสุราก้าวหน้าด้วย ตกไปทันที และต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดในสภาชุดต่อไป

 

เท่าพิภพระบุว่า แม้อนาคตจะยังมีความไม่แน่นอน และอาจจะเกิดความพยายามแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กฎหมายดังกล่าวตกไปหรือถูกบิดเบือนไป แต่ ส.ส. ของพรรคก้าวไกลจะทำให้ดีที่สุดในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้ได้ และขอให้ประชาชนร่วมกับจับตาและกดดันการทำงานของสภาต่อไป

 

“การพูดคุยในวงประชุมกรรมาธิการฯ ช่วงแรกๆ เราต้องเจอกับข้อถกเถียงเดิมๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นวิธีคิดแบบมีอคติต่อสุราที่เราเจอได้ทุกวัน กับบางส่วนที่ทำให้เราอาจมองได้ว่ามีการรับงานมาหรือไม่ แต่สุดท้ายกรรมาธิการฯ เราก็พอที่จะหาฉันทามติร่วมกันได้ในระดับหนึ่ง ต้องยอมรับว่าอนาคตของสุราก้าวหน้ายังไม่แน่นอน แต่พวกเราจะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุด” เท่าพิภพกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising