×

UNDP Thailand

LGBTQIA+
3 มิถุนายน 2024

ธุรกิจกับสิทธิ LGBTQIA+ ว่าด้วยการปฏิเสธการจ้างงานคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ยังไม่เคยรับกะเทยเป็นลูกเรือเลย? จริงไหมคะ ที่เวลามีกะเทยสมัครงานแล้วไม่เคยเรียกสัมภาษณ์เลย?   การวัดว่าองค์กรหรือบริษัทของเรานั้นทำเรื่อง LGBTQIA+ จริงๆ แบบไม่จกตา ก็ใช้ตัวชี้วัดนี้ประเมินผลองค์กรไปเลยค่ะ สะดวก ชัดเจน มีคู่เทียบมากมาย ได้ผลมาก็เอามาแปะโชว์ว่าเรามันของจริง องค์กรเรามันคือที่สุดในเรื่องการสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียม ...
16 พฤษภาคม 2024

รายงาน UNDP เผย ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทยฟื้นตัวจากช่วงก่อนโควิด แต่ยังต้องเร่งพัฒนา

รายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Report: HDR) ประจำปี 2023/24 จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เผย ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของไทยฟื้นตัวจากช่วงก่อนโควิด แต่ยังต้องเร่งรัดการพัฒนา เพราะไทยยังลดความเหลื่อมล้ำได้น้อย ทั้งยังถดถอยเรื่องการยุติความหิวโหยและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   รายงาน...
7 พฤษภาคม 2024

รายงานแห่งชาติเผย ภาวะโลกร้อน-โลกรวน ทำภาคอีสานเสี่ยงน้ำท่วม-ภัยแล้ง-ขาดอาหาร

รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: NC4) จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะนครราชสีมาเสี่ยงภัยพิบัติหนักทั้งวิกฤตน้ำท่วม ภัยแล้ง และส่งผลให้เกิดภา...
UNDP
3 ธันวาคม 2023

UNDP จับมือกลุ่มวิ่งด้วยกัน วิ่งเป็นเพื่อนผู้พิการ ขับเคลื่อนสังคมเสมอภาค

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคนพิการสากล โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติมุ่งเป้าให้ทุกภาคส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนและผลักดันสังคมเสมอภาคและเท่าเทียมที่ครอบคลุมคนพิการ ซึ่งปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยยังเผชิญกับอุปสรรคในการถูกจ้างงานอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน จนถึงขนส่งสาธารณะที่ยังขาดกา...
LGBTQIA+
12 มิถุนายน 2023

คนไทยตื่นตัวกับประเด็น LGBTQIA+ การค้นหา ‘สมรสเท่าเทียม’ เพิ่ม 800% ฟาก Google มอบ 1,000 ทุนแก่ชุมชน LGBTQIA+ เพื่อเข้าเรียน Google Career Certificates 9 หลักสูตร

ในช่วงปีที่ผ่านมาคนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในหัวข้อต่างๆ มากขึ้น จากรายงาน Year in Search ของ Google ประเทศไทย มีการค้นหา ‘LGBTQ’ เพิ่มขึ้น 110% ซึ่งแตะระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และการค้นหา ‘สมรสเท่าเทียม’ ซึ่งเป็นคำที่อ้างถึงการยอมรับทางกฎหมายของการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนั้นเพิ่มขึ้นถึง 800%    ตัวเลขเหล่านี้...
Thailand Policy Lab
6 มิถุนายน 2023

Thailand Policy Lab-UNDP-UNFPA ร่วมผลักดันนโยบายครอบครัวหลากหลาย ผ่านงานเสวนา ‘ครอบครัวยุคใหม่ในนิยามของฉัน’

Thailand Policy Lab ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทยที่ก่อตั้งโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมผลักดันนโยบายครอบครัวหลากหลาย ผ่านงานเสวนา ‘ครอบครัวยุคใหม่ในนิยามของฉัน’ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน...
29 ธันวาคม 2022

กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า [ADVERTORIAL]

ธนาคารกรุงไทย จับมือ UNDP Thailand โดยโครงการ BIOFIN ร่วมสนับสนุนค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ BANN KOH TAO KIDS CAMP สร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม และวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำค...


X
Close Advertising