×

UNDP จับมือกลุ่มวิ่งด้วยกัน วิ่งเป็นเพื่อนผู้พิการ ขับเคลื่อนสังคมเสมอภาค

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2023
  • LOADING...
UNDP

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคนพิการสากล โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติมุ่งเป้าให้ทุกภาคส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนและผลักดันสังคมเสมอภาคและเท่าเทียมที่ครอบคลุมคนพิการ ซึ่งปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยยังเผชิญกับอุปสรรคในการถูกจ้างงานอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน จนถึงขนส่งสาธารณะที่ยังขาดการใช้หลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม (Universal Design)

 

ปีนี้กลุ่มวิ่งด้วยกัน Run2Gether มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ UNDP และชาวกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวิ่งด้วยกัน ครั้งที่ 88 เพื่อมาเป็นเพื่อนวิ่งกับคนพิการหลากหลายประเภท ทั้งคนพิการทางสายตา คนพิการทางร่างกาย และคนพิการทางการได้ยิน ที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกลุ่มวิ่งด้วยกัน Run2Gether ได้แนะนำวิธีการเป็นเพื่อนนำทางคนพิการให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อให้สามารถวิ่งกับผู้พิการทุกประเภทได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย ทั้งรูปแบบการสื่อสารและการวิ่งไปในจังหวะเดียวกัน กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเสมอภาค

 

โดย แพทริก เบิร์น เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเพื่อนนำทางพร้อมกับ เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ อิรินา กอร์ยูโนวา รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติด้วย

 

องค์การสหประชาชาติต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนพิการ โดยคนพิการ และร่วมกับคนพิการทุกประเภท

กิจกรรมวิ่งด้วยกันจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยกลุ่มวิ่งด้วยกัน โดยสามารถติดตามได้ที่เพจกลุ่มวิ่งด้วยกัน (Run2getherBKK)

 

UNDP

 

ภาพ: UNDP Thailand

อ้างอิง: 

  • UNDP Thailand 
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising