×

The Rock Pub

การปิดแคมป์คนงาน
29 มิถุนายน 2021

ชมคลิป: กึ่งล็อกดาวน์ เศษเสี้ยวเยียวยา | THE STANDARD NOW

สรุปสถานการณ์โควิดที่ยังวิกฤตรายวัน เปิดใจกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิง กับผลกระทบจากบาดแผลมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ภาครัฐ ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา และยิ่งนานยิ่งยากจะฟื้น   สัมภาษณ์สดกลุ่มก่อสร้าง ลิซ่า งามตระกูลพาณิช นายกสมาคมอุตสากรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ กรณีการปิดแคมป์คนงาน...

X
Close Advertising