×

Royal Warrant

30 พฤศจิกายน 2022

Heinz, Waitrose และอื่นๆ อีกหลายร้อยแบรนด์ ต้องพิสูจน์ว่าราชวงศ์อังกฤษยังใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอยู่ เพื่อให้ได้การรับรอง Royal Warrant

บริษัทผู้ผลิตอาหารอย่าง Heinz และซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าง Waitrose เป็นหนึ่งในหลายร้อยแบรนด์ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ราชวงศ์อังกฤษยังใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอยู่ เพื่อใช้ Royal Warrant หรือตราประทับรับรอง เพื่อยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีที่ราชวงศ์คัดเลือกแล้ว   จากข้อมูลของ The Royal Warrant Holders Association ตอนนี้มีตรารับรองพระราชทานอยู่ประมาณ ...

Close Advertising