×

Reach for the SKY

20 ตุลาคม 2017

Reach for the SKY เกิดเป็นวัยรุ่น (เกาหลี) มันเจ็บปวดอย่างนี้นี่เอง!

    Reach for the SKY ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า เป็นสารคดีว่าด้วยสงครามการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ หนึ่งในประเทศที่นักเรียน ม.ปลาย เครียดมากที่สุดในโลก โดยจะพูดถึงการเตรียมตัวสอบซูนึง (การสอบวัดระดับทั่วประเทศของเกาหลีใต้) ของวัยรุ่นเกาหลีทั้งประเทศ     โดยคำว่า ‘SKY’ ในที่นี้หมายถึงตัวย่อของ 3 มหาวิทยาลัยชั้...

X
Close Advertising