×

Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่

17 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: มองความหวังหลังสภาตีตกร่าง รธน.-สมรสเท่าเทียมไหม? ไม่ขัด รธน. แต่ให้มี กม. แยกใช้ | THE STANDARD NOW

มองอนาคตและความหวัง หลังสภาตีตก ร่าง รธน. ไม่ยกเลิก ส.ว. กับ ไอติม-ปิยบุตร-ชินวรณ์​ ปชป.    หลังการประชุมสภาอัดดุเดือด วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาก็มีมติ ‘ไม่รับ’ หลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ...
ร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน
17 พฤศจิกายน 2021

รู้จัก 3 ส.ว. โหวตรับหลักการร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน

ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ   ล่าสุด ที่ประชุมมีมติ 473 ต่อ 206 เสียง ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยแบ่งเป็นคะแนนของสมาชิกสภ...
ปิยบุตร-พริษฐ์
17 พฤศจิกายน 2021

ปิยบุตร-พริษฐ์ ปลุกอย่าสิ้นหวัง หลังสภาโหวตคว่ำร่างแก้ รธน. ฝากพรรคการเมืองผลักดันเป็นนโยบาย

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่รัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุล และ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะแกนนำกลุ่ม Re-Solution แถลงข่าวภายหลังรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ด้วยคะแนนเสียงรับหลักการ 206 ไม่รับหลักการ 473 งดออกเสียง 6   พริษฐ์กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่ข้อเสนอในร่างไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ เพราะทุกข้อเสนอไม่ได้สุดโต่ง และไม่ได้ต้องก...
BREAKING_NEWS
17 พฤศจิกายน 2021

ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดหมายลงมติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป...
วีระกร คำประกอบ
16 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: วีระกร มองศาล รธน. มีปัญหาใหญ่ต้องแก้ ค้านยกเลิก ส.ว.

ชมคลิป วีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ชื่นชม พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม และกลุ่ม Re-Solution ที่เป็นผู้ริเริ่มเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง   พร้อมยอมรับว่า เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักการและเหตุผลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตนไม่สามา...
amend-constitution-161164
16 พฤศจิกายน 2021

สั่ง ส.ว. ถอนคำพูด เนรคุณแผ่นดิน-ล้มสถาบันฯ หลังประท้วงปิยบุตร ด้านปิยบุตรไม่ติดใจ ขอให้ประชาชนตัดสินว่าควรมี ส.ว. หรือไม่

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) ระหว่าง ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ตอบข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาที่มีต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Re-Solution ในการยกเลิกให้มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทำให้ กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ลุกขึ้นประท้วงปิยบุตรว่า อย่างน้อย ส.ว. ก็มาตามรัฐธรรมนูญ แต่คนที่กำลังอภิปรายอยู่นั้นไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญ เพราะเป็น...
พริษฐ์ วัชรสินธุ
16 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: ไอติม พริษฐ์ เสนอกำจัดไวรัส ‘ประยุทธ์’ แก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว.

ฟังคลิป พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยกล่าวถึงเหตุผลของการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เชิงเปรียบเปรยว่า ประเทศไทย ณ วันนี้เปรียบดั่งคนป่วยที่มีโรคหรือปัญหาทางสังคม อันเ...
วีระกร คำประกอบ
16 พฤศจิกายน 2021

วีระกร มองศาล รธน. มีปัญหาใหญ่เท่า รธน. แต่ยังไม่รับร่างแก้ฉบับประชาชน เหตุเสนอยกเลิก ส.ว. เป็นสภาเดี่ยว

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) วีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ชื่นชม พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม และกลุ่ม Re-Solution ที่เป็นผู้ริเริ่มเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง   ขณะเดียวกัน เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักการและเหตุผลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี...
ปิยบุตร แสงกนกกุล
16 พฤศจิกายน 2021

ปิยบุตร ขอรัฐสภาไม่ปิดประตูรับฟังเสียงร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ชี้จำเป็นต้องมีกลไกป้องกันรัฐประหาร ศาล รธน. ต้องถูกถอนได้

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา นำเสนอหลักการและเหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Re-Solution ในส่วนของการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และการลบล้างผลพวง รวมถึงการป้อ...
พริษฐ์ วัชรสินธุ
16 พฤศจิกายน 2021

ไอติม พริษฐ์ เสนอกำจัดไวรัส ‘ประยุทธ์’ แก้ รธน. ยกเลิก ส.ว. ย้ำเสนอแก้เพื่อพากลับสู่ประชาธิปไตย

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยกล่าวถึงเหตุผลของการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า ประเทศไทย ณ วันนี้เปรียบดั่งคนป่วยที่มีโรคหรือปัญหาทางสังคม, เศ...

Close Advertising