×

รู้จัก 3 ส.ว. โหวตรับหลักการร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน

17.11.2021
  • LOADING...
ร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน

ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ

 

ล่าสุด ที่ประชุมมีมติ 473 ต่อ 206 เสียง ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยแบ่งเป็นคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่รับหลักการ 203 คะแนน และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 3 คะแนน

 

ขณะที่คะแนนที่ไม่รับหลักการมี ส.ส. 249 คะแนน และ ส.ว. 224 คะแนน 

 

ขณะที่มี ส.ส. และ ส.ว. ใช้สิทธิ์งดออกเสียง 6 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 3 คะแนน และ ส.ว. 3 คะแนน ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตกในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เนื่องจากมีคะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ทำให้ไม่ต้องไปคำนวณเสียงในส่วนของ ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 83 คะแนน ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชนตกไป

 

ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อ ส.ว. ที่โหวตรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้แก่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศาล มาณวพัฒน์ และ มณเฑียร บุญตัน

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising