×

ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2021
  • LOADING...
BREAKING_NEWS

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดหมายลงมติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ

 

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ดังนี้

– รับหลักการ 206 เสียง (ส.ส. = 203 + ส.ว. = 3)

– ไม่รับหลักการ 473 เสียง (ส.ส. = 249 + ส.ว. = 224)

– งดออกเสียง 6 เสียง (ส.ส. = 3 + ส.ว. = 3)

 

สำหรับเงื่อนไขของการลงมติผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 256 ดังนี้

– ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ (รับหลักการ) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (ส.ส. = 475 + ส.ว. = 248 รวม 723 คน) กึ่งหนึ่งคือ 362 เสียง

– ต้องมีเสียง ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมดที่มีอยู่ คือ 83 เสียงขึ้นไป

 

จะเห็นว่ามีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา เป็นอันว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน วาระที่ 1 ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา

 

ขณะที่มี ส.ว. ที่ลงมติรับหลักการบางคน เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศาล มาณวพัฒน์, มณเฑียร บุญตัน

 

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณา iLaw ระบุร่างฉบับนี้มีชื่อเล่นว่าร่าง ‘รื้อระบอบประยุทธ์’ ที่มีข้อเสนอมุ่งหมายจะจัดการกับประเด็นปัญหาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ที่ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ ไม่ว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนมากน้อยเพียงใด และมีชุดข้อเสนอที่มีประเด็นหลากหลาย นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโครงสร้างทางการเมือง โดยเฉพาะการเสนอให้มีสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และให้ยกเลิกการมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

 

สำหรับข้อเสนอที่น่าสนใจในร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอแก้ไข มี 7 ประเด็นที่ควรรู้ดังนี้

 

1. เสนอให้มีการยกเลิก ส.ว.: ใช้ระบบรัฐสภาเดี่ยว มีแต่ ส.ส. 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง

2. เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ ที่มาจากระบบคัดเลือกของ คสช. พ้นตำแหน่ง และคัดเลือกใหม่

3. เสนอให้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. และยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศ

4. เสนอให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น

5. เสนอให้มีกลไกต่อต้านรัฐประหาร ชื่อว่า ‘การลบล้างผลพวงรัฐประหาร’ รวมทั้งยกเลิกการนิรโทษกรรมตัวเองของคณะรัฐประหาร

6. เสนอเพิ่มอำนาจตรวจสอบให้ฝ่ายค้าน: ตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพ คณะผู้ตรวจการศาล และคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระ

7. เสนอเพิ่มอำนาจการเข้าชื่อของประชาชน: เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คน ‘ตรวจสอบตุลาการ’ ที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายได้

 

ดูสรุปเนื้อหาได้ที่นี่

https://ilaw.or.th/node/5850

https://progressivemovement.in.th/…/Draft_Constitution…

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising